POLITYKA RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Usługi Fotograficzna Adam Kiwior; Pawęzów 100K; 33-103 Tarnów; tel: 793969193; mail: kiwior@protonmail.com.

  • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu świadczenia usług fotograficznych na Państwa rzecz lub współpracy z Państwem przez okres świadczenia usług fotograficznych na Państwa rzecz lub współpracy z Państwem.

  • Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania.

  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług na Państwa rzecz lub współpracę z Państwem.

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

  • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych.

  • Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

  • Dane kontaktowe do Administratora Państwa danych osobowych jak na wstępie.